Çevre Politikamız

Fason Gübre Üretimi & Danışmanlık çevre ile uyumlu sürdürülebilir bir gelişme ve kalkınmanın gerçekleştirilmesi , enerjinin ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için her düzeyde çaba göstermektedir.

Çevre bilincinin oluşturulması ve yükseltilmesi için sürekli çaba göstermek ,çevrenin değişik alanlarında eğitim ,araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemektedir.

Tüm çevre mevzuatının uluslararası norm ve standartlara uygun olarak yürütülmesi için çalışmak önceliğimizdir.

Çevre dostu temiz teknolojilerin gönüllü çevre yönetim sistemlerinin ve çevre standartlarının geliştirilmesi ve uygulanması için çaba göstermek bu konularda yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek .

Dünyamızın planlı gelişmesi doğal kaynaklarının sürdürülebilir ve akılcı kullanımı için çaba göstermek bu konuda ilgi merkezi ve yerel yönetim kuruluşları ,sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak .