Humik Asit

Humik asitleri laboratuvarda sentetik olarak üretmek mümkün değildir. Leonardit ,yüksek oranda humik asitler ile karbon ,makro ve mikro besin elementleri içeren kömür düzeyine ulaşmamış tamamen doğal organik maddelerdir. Oluşumu milyonlarca yıl öncesi bitki kalıntılarının sıcaklık, nem, basınç, oksidasyon ve çok özel jeolojik şartlar altında oluşur.Humik asitler leonarditten oluşur.

İstediğiniz formülasyonlarda firmanıza özel T.C Tarım ve Orman Bakanlığı izninde fason imalat yapılır.