Ür-ge

Artık hayal olmaktan çıkıp gerçek olma yoluna giren ürünün hayata geçirilme sürecinde atılan ikinci adım üretim geliştirme aşamasıdır. Bu aşamada Ar-ge çalışması tamamlanan ve üretime başlanması için onay alınan ürünün, üretime hazırlık aşamaları ve üretim aşamalarının planlama, yönetim ve denetim faaliyetleri gerçekleştirilir.

Bu aşamanın en önemli özelliği , zihinde tasarlanmış olan ürünün nasıl üretileceğinin ve marka ambalaj tasarımının belirlenmesidir.

Üretime hazırlık aşamasında ,öncelikli olarak Ar-ge çalışması tamamlanan ürünün markası belirlenir ve bu marka için logo tasarım çalışması yapılır. Logo çalışmasının ardından ürünün ambalajı için tasarım çalışması yapılır.

Ür-ge kadromuz kendi markalarımıza ait tüm görsel tasarım çalışmalarını kendi bünyesinde yönetirken, private label hizmeti verdiğimiz firmaların ürünleri için de bu hizmeti vermesinin yanında firmanın kendi bünyesinde yapacağı tasarım çalışmasına da danışmanlık yapabilmektedir.

Tasarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılan tasarımlar onay sürecine sunulur. Tasarımların onaylanması ile birlikte markanın ve ürünün kalite güvence sertifikaları ile sertifikalandırılması tamamlanır. Bu sayede söz konusu ürün ,kalite standartlarına uygun hale getirilmiş olur. Bu bağlamda yurtiçinden ve yurtdışından bir çok denetim mekanizmasının verdiği ve evrensel geçerliliği olan sertifikalar ile çalışılmaktadır.

Sertifikasyon çalışmasının ardından , ürünün üretim tesisimizde ne şekilde üretileceğine dair planlama yapılır. Bu planlama aşamasında Ür-ge kadromuz, üretim personelimize tüm detayları ile üretim hakkında geniş bilgiler verir. Bu noktada artık üretime hazırlık çalışmaları tamamlanmış olur.

Üretime hazırlık çalışmaları tamamlanan ürünlerin tesislerimizde Ür-ge kadromuz tarafından çizilen plan doğrultusunda üretimine başlanır. Bu noktadan sonra tesislerimizde yapılan üretim aşaması Ür-ge kadromuz tarafından yönetilmekte ve üretimin her anı en ince ayrıntısına kadar takip edilmektedir.

Üretim aşaması devam etmekte olan ürünün , kalite kontrol çalışmaları da yine uzman Ür-ge kadromuz tarafından sağlanmakatadır. Ür-ge kadromuz ,üretilmekte olan ürünün bir taraftan kalite güvence sertifikalarına uyumlu olarak üretilip üretilmediğini denetlerken ,diğer taraftan da ürünün ambalaj vb.kalitesinin denetlemesini gerçekleştirir.

Kalite kontrol aşaması ile birlikte Ür-ge kadromuzun tasarım, sertifikasyon ,üretim planlaması ,üretim yönetimi ,üretim denetimi ve kalite kontrol çalışmaları tamamlanmış olmaktadır.